15AH, San Francisco

California, United States.

Send Your Mail At:

info@elitesupport.com

Working Hours

Mon-Sat: 9.30am To 7.00pm

标题

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

为什么网页加载速度很慢?那如何提高网站加载速度呢?

我们都知道如果一个网站打开速度特别慢的话会流失很多用户,因为用户有很多选择, 没必要去花时间等待你这个网站,导致网站流量(什么是流量?)大大下跌。所以提高网页加载速度显得尤其重要。SEO50

1.选择可靠服务器或者虚拟主机为提高速度打基础

2.开启gzip功能对网站源文件进行压缩

3.精简网页网页源文件降低网页大小

4.减少flash或者大图片的使用

5.非必要js放到页面底部延时加载

6.使用cdn对网站进行加速

7.js css文件外部调用减小文件大小

8.生成静态文件提高加载速度

9.使用缓存技术提高加载速度

以上九点是我们常用到的提高网页加载速度的手段,我们应该适当的选择一些使用二不能为了提高速度而伤害用户体验。比如:把一些形象的图片替换问文字,这明显是不可取的。

深圳seo优化

深圳网站SEO优化公司博客